KA 3 – Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy 

Klíčová podaktivita č.3.3. se zabývá systémem vzdělávání a rozvojem kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy (např. sociální kurátoři, zaměstnanci OSPOD, Městská policie, Vezeňská služba). Tuto veřejnou zakázku realizuje společnost Everesta, s. r. o. Na konci roku 2019 a na začátku roku 2020 byla provedena analýza stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání a rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči. 


Na základě provedené analýzy stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči a závěrečné zprávy z analýzy bude poskytovatelem zpracována první verze návrhu optimálního modelu podpory rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči. Objednatelem schválená první verze návrhu optimálního modelu podpory rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy bude obsahovat doporučení vyplývající ze závěrečné zprávy z analýzy nástrojů a zdrojů vzdělávání a rozvoje kompetencí, návrh modelu školení, návrh vzdělávacího programu a návrh postupu a propojitelnosti vzdělávání ve veřejné správě směřující k rozvoji kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči.