Podaktivita č. 4.1. „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb“ tvoří společně s evaluací hlavní náplně práce v klíčové aktivitě KA4 „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb a evaluace“.

Na základě závěrů hlavní interní analýzy s názvem „Analýza systémového rámce protidrogové politiky“ zpracovává realizační tým návrhy úprav dílčích předpisů tak, aby reflektovaly nedostatky, které se ukazují při realizaci protidrogové politiky. Jednalo se zejména následující témata: 

· Do legislativní podoby se převádějí doporučení mezinárodních organizací v oblasti ochrany dětí a mladistvých před nežádoucími alkoholických nápojů.


· Pracuje se na návrhu komplexních změn v systému sociálních služeb: Jak legislativně upravit zdravotně sociálního pomezí, zavedení nového typu adiktologické ambulantní služby a jak umožnit lepší zapojení peer pracovníků do      činnosti adiktologických služeb.

· Změny jsou potřeba i v systému školské prevence rizikového chování a v oblasti sociálně právní ochrany dětí a v oblasti screeningového testovaní na infekční nemoci – zejména HIV

Součástí aktivit jsou i práce na „Srovnání protidrogových agentur členských států EU“. Nadále probíhají i rešerše podkladů k plánované studijní cestě.