Univerzální definice kvality neexistuje, přesto víme, že jde o kategorii tvořenou kvantitativní, tedy měřitelnou částí, a vedle toho části kvalitativní. Ta je sice obtížně definovatelná i měřitelná, avšak pro celkové pojetí kvality nepostradatelná. Metodika je koncipována jako průvodce na cestě kvality a zaměřuje se především na kvalitu interní, související s hodnotami a organizační kulturou.

Připravovaná metodika reflektuje výsledky spolupráce se zástupci služeb a přináší poznatky o současné dobré praxi v oblasti kvality. Obsahuje rovněž praktický popis vybraných modelů kvality.

Obsahově je metodika zaměřená praktickým způsobem. Ve spolupráci s odborníky byly stanoveny „klíčové oblasti kvality“, které jsou v textu rozpracovány formou myšlenkové mapy. Metodika vede čtenáře ke stanovení klíčových oblastí relevantních pro jeho službu a k postupu ke kvalitě za využití prvků Total Quality Management (TQM) a Demingových cyklů (PDCA). 

Zpracovávaná metodika bude univerzálním materiálem pro jakýkoliv typ služby, proto nepřináší žádné konkrétní návody a postupy, ale spíše deklaruje obecné principy kvality. Čtenář je propojován ke zdrojům prostřednictvím velkého množství odkazů na literaturu i webové stránky, jež mohou v případě zájmu poskytnout podrobnější  informace.

V současné době dochází k zapracovávání připomínek odborných konzultantů a k finalizaci dokumentu.

Odbornými konzultanty v uplynulém období byli: Mgr. Kateřina Francová, PhDr. Hana Heiderová, PhD., Mgr. Marek Novotný, Mgr. Dominika Púčiková

Odbornou redakci a koordinaci KpA zajištovala: Mgr. Elizabeth Nováková