Veřejné zakázky „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy“ a „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů“ získala firma Everesta, s. r. o.

V rámci klíčové aktivity 3 byla zahájena realizace dvou částí veřejné zakázky týkající se vzdělávacích aktivit projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb a integrované protidrogové politiky“.  „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy“ a „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů“ byly jako předmět veřejné zakázky vyhlášeny poprvé v roce 2018, ale nepřihlásil se žádný zájemce. Na základě nového zadávacího řízení byla k realizaci veřejné zakázky vybrána společnost Everesta, s. r. o. Smlouva s touto organizací nabyla účinnosti v září 2019. První část výstupů – vypracování Analýzy současných a dostupných vzdělávacích programů pro krajské a místní protidrogové koordinátory – odevzdá poskytovatel v první polovině prosince 2019.