Dne 29. 5. 2018 se uskutečnil workshop Legislativní rámec protidrogové politiky. Vztahoval se k materiálu Analýza systémového rámce protidrogové politiky, který zkoumá legislativní prostředí a mezinárodní, národní a regionální strategické dokumenty, tedy podobu protidrogové politiky v členských státech Evropské unie a její vliv na praxi adiktologických služeb. Více najdete v Tiskové zprávě TZ_RAS_Workshop_2018_05_29