Dne 20. 11. 2018 od 09:45 do 14:00 se uskuteční workshop:

Nástroje financování adiktologických služeb

Místo konání: Praha 1, Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4

PROGRAM workshopu

„Nástroje financování adiktologických služeb“

09:45 – 10:00 Úvod Zahájení
Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřad vlády ČR

10:00 – 10:15
Představení projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“

Eva Hekrle, garantka projektu, Úřad vlády ČR

10:15 – 11:00
Představení dosavadních výstupů analýzy nástrojů financování
Renáta Remešová, externí odborní spolupracovníci

11:00 – 11:30
Diskuse k dosavadním výstupům nástrojů financování

11:30 – 12:00 Přestávka na kávu

12:00 – 12:45
Práce ve skupinách k jednotlivým nástrojům financování adiktologických služeb

12:45 – 13:25
Představení závěrů práce ve skupinách

13:25 – 13:50
Diskuse k závěrům práce ve skupinách

13:25 – 13:50
Závěrečné shrnutí

Změna programu vyhrazena.

Registrace na workshop je možné zde: https://goo.gl/forms/1GBMS6VsvBDcFCDf2